Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ
DE TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, formulate potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pot fi transmise pe adresa de email transparenta.decizionala@mapn.ro sau la numărul de telefon 021-410.40.40 interior 1011.439.

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Apărării Nationale supune consultarii publice, precum si consultarii preliminare interinstitutionale, urmatoarele proiecte:

Proiecte de acte normative aflate în procedură de transparență decizională

Selectaţi Proiectele din anii:
Hotărâre a Guvernului privind modificarea art. 1 lit. a) și b) din HG nr. 147/2007 pentru aprobarea plății contribuțiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenției Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene și ale Instrumentului european pentru pace, referitoare la operațiile Uniunii Europene care au implicații militare sau din domeniul apărării
FISIERE DISPONIBILE:

hg_plata_contributii_ro_la_centrul_satelitar_ue_6295b82f1fa99.pdf (DATA AFISĂRII: 31-05-2022)

*Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare.

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale
FISIERE DISPONIBILE:

oug_pentru_completarea_art_9_din_og_nr_122_din_1998_62595a897e37c.pdf (DATA AFISĂRII: 15-04-2022)

*Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare.

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării și desfășurării în România a Conferinței internaționale cu tema „Războaiele de independență, diplomație și societate. Noi perspective și abordări ale Problemei Orientale 1875-1878”, în perioada 8-11 mai 2022
FISIERE DISPONIBILE:

hg_privind_aprobarea_normativelor_de_cheltuieli_624ffb0c2a725.pdf (DATA AFISĂRII: 08-04-2022)

*Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare.

Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa - SHAPE
FISIERE DISPONIBILE:

hg_pt_completarea_hg_nr_172_din_2003_624ff8f65a719.pdf (DATA AFISĂRII: 08-04-2022)

*Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare.

Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind înființarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare
FISIERE DISPONIBILE:

hg_pentru_abrogarea_hg_nr_466_din_1999_624ff70306e08.pdf (DATA AFISĂRII: 08-04-2022)

*Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare.

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice de atribuire a contractului de achiziție a produselor aferente fazei I din cadrul etapei I a programului de înzestrare „Sistem integrat de comunicații și informatică pentru Batalion”, respectiv etapei I a programului de înzestrare „Punct comandă-tip brigadă”
FISIERE DISPONIBILE:

anexa_procedura_comunicatii_si_informatica_pentru_batalion_62345b194f302.pdf hg_procedura_comunicatii_si_informatica_pentru_batalion_62345b194f643.pdf (DATA AFISĂRII: 18-03-2022)

*Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare.