Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale

Domeniile de activitate ale Secretariatului general al Ministerului Apărării Naționale sunt următoarele:

 
 1. Organizarea și coordonarea activităților circumscrise pregătirii documentelor necesare reprezentării ministerului în cadrul ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ședințelor Guvernului și reuniunilor de lucru pregătitoare ale ședințelor Guvernului;

 2. Organizarea și coordonarea activităților circumscrise pregătirii documentelor necesare reprezentării ministerului în cadrul ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ședințelor Guvernului și reuniunilor de lucru pregătitoare ale ședințelor Guvernului;

 3. Coordonarea și monitorizarea activităților la nivelul structurilor centrale privind rezolvarea sarcinilor ce revin Ministerului Apărării Naționale din Programul de activitate/ hotărârile Consiliului Suprem de Apărare al Țării, ședințele Guvernului, precum și din ordinele/ rezoluțiile ministrului apărării naționale;

 4. Organizarea și coordonarea activităților circumscrise pregătirii documentelor necesare reprezentării ministerului în cadrul ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ședințelor Guvernului și reuniunilor de lucru pregătitoare ale ședințelor Guvernului;

 5. Coordonarea și monitorizarea activităților la nivelul structurilor centrale privind rezolvarea sarcinilor ce revin Ministerului Apărării Naționale din Programul de activitate/ hotărârile Consiliului Suprem de Apărare al Țării, ședințele Guvernului, precum și din ordinele/ rezoluțiile ministrului apărării naționale;

 6. Documentarea, expertiza și pregătirea documentelor ce se prezintă ministrului apărării naționale și promovarea acestora pentru aprobare, precum și evidența actelor normative și actelor normative specifice;

 7. Pregătirea și promovarea documentelor ce se prezintă ministrului apărării naționale pentru informare, analiză, avizare, semnare sau aprobare, elaborate în vederea îndeplinirii Programului de activitate al Consiliului Suprem de Apărare al Țării;

 8. Coordonarea ansamblului relațiilor privind elaborarea, avizarea și promovarea proiectelor de acte normative inițiate/ avizate de Ministerul Apărării Naționale în vederea aprobării/ adoptării de către Guvern;

 9. Evidența, analizarea și soluționarea rapoartelor și petițiilor personalului armatei și ale altor categorii de cetățeni, adresate ministrului apărării naționale sau Ministerului Apărării Naționale, precum și ale cererilor de primire la raport sau în audiență la ministrul apărării naționale și secretarul general;

 10. Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial al Ministerului Apărării Naționale;

 11. Administrarea Sistemului informațional și gestionarea circulației documentelor la nivelul Ministerului Apărării Naționale;

 12. Gestionarea Programului major „Administrație Centrală”;

 13. Gestionarea situațiilor și datelor statistice, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, și transmiterii principalelor raportări periodice prevăzute de reglementările în vigoare;

 14. Asigurarea desfășurării activităților de gestionare și diseminare a documentelor clasificate, în domeniul apărării, emise de NATO și UE, statele membre ale acestora și alte state, la nivelul Ministerului Apărării Naționale;

 15. Organizarea ședințelor Colegiului Ministerului Apărării Naționale;

 16. Organizarea Ședințelor Comitetului pentru Suport Managerial;

 17. Coordonarea și monitorizarea structurilor Ministerului Apărării Naționale în vederea accesării de finanțare externă pentru îndeplinirea obiectivelor și priorităților rezultate din documentele sectoriale;

 18. Derularea ajutorului financiar nerambursabil acordat din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE).