Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ
DE TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, formulate potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pot fi transmise pe adresa de email transparenta.decizionala@mapn.ro sau la numărul de telefon 021-410.40.40 interior 1011.439.

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Apărării Nationale supune consultarii publice, precum si consultarii preliminare interinstitutionale, urmatoarele proiecte:

Proiecte de acte normative aflate în procedură de transparență decizională

Selectaţi Proiectele din anii:
Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea alin. (2 indice 1) al art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa-SHAPE
FISIERE DISPONIBILE:

hg_pentru_abrogarea_alin_2_indice_1_al_art_23_din_hg_nr_172_din_2003_63eb362cbad6d.pdf (DATA AFISĂRII: 14-02-2023)

*Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare.

Hotărâre a Guvernului privind instituirea anului 2023 ca „Anul Ostașului Necunoscut al României”
FISIERE DISPONIBILE:

hg_anul_ostasului_necunoscut_al_romaniei_63d11f43248b3.pdf (DATA AFISĂRII: 25-01-2023)

*Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare.

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.129/2016 privind stabilirea datelor publice obținute din activitatea hidrografică maritimă care se pun la dispoziția utilizatorilor, a acticităților hidrografice, cartografice și de publicare ce se pot desfășura contra cost, precum și tarifelor aferente acestora
FISIERE DISPONIBILE:

20230105_n_modificare_m_129_din_2016_63b6b8d759d7b.pdf (DATA AFISĂRII: 05-01-2023)

*Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare.

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/1999 pentru aprobarea Normelor referitoare la organizarea și desfășurarea activităților specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internaționale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, creșterea încrederii și securității
FISIERE DISPONIBILE:

hg_priv_modif_si_compl_hg_nr_906_din_1999_63abfd2d9c531.pdf (DATA AFISĂRII: 28-12-2022)

*Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare.

Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv polițiștii și polițiștii de penitenciar
FISIERE DISPONIBILE:

hg_pt_actualiz_cuantumului_soldei_de_grad_salariului_gradului_profesional_detinut_de_pers_militar_respectiv_politistii_si_politistii_de_penitenciare_63abfbaed002b.pdf (DATA AFISĂRII: 28-12-2022)

*Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare.

Lege pentru ratificarea Amendamentului Doi la Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), semnat de partea română, la București, la 29 octombrie 2020.
FISIERE DISPONIBILE:

proiect_lege_ratif_amend_2_63a07b3906fe1.pdf (DATA AFISĂRII: 19-12-2022)

*Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail transparenta.decizionala@mapn.ro, în termen de 10 zile de la afisare.