Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale

Anunțuri

         

Activitatea de soluționare a petițiilor și de primire în audiență

Bază legală:              

- Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,   cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M101/2012 privind organizarea și desfășurarea în cadrul Ministerul Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire în audiență.

  • În sensul ordonanței sus-menționate, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, prin care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale sau locale.
  • Potrivit art. 7 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează. 
  • Compartimentul destinat pentru relații cu publicul organizat la nivelul Ministerului Apărării Naționale conform prevederilor art.6 din actul normativ sus-menționat este Secția relații cu publicul din cadrul Secretariatului general.

 

Program de audiențe:

- ministrul apărării naționale: -  în prima săptămână a fiecărei luni calendaristice, conform ordinelor și precizărilor ministrului; 
- secretarul general: - Luni, între orele 14.00-16.00 (la numerele de telefon: 021.410.40.40 interior 1011.404 sau 1011.422)

  • Petițiile și solicitările de primire în audiență se fac în scris sau prin formularul electronic și pot fi expediate de la domiciliu sau înmânate unui reprezentant al Secției relații cu publicul la punctul de informare de la sediul ministerului (punctul de control nr.3).
  • În solicitarea de primire în audiență se vor menționa motivul cererii și date de identificare (telefon, adresă completă).
  • Anunțarea petiționarului privind primirea în audiență se va face în scris sau telefonic de către Secția relații cu publicul sau Cabinetul ministrului.

 

Puncte de contact:       

- privind înscrierea în audiență:
     - colonel Opriș Remus-Marian,
Mr. Dumitru-Doru LAZĂR: tel. 021.315.86.10; 021.402.34.00 interior 1011.426, 1011.421; Formular inscriere audienta.
   
- privind competențele structurilor militare și procedura de soluționare a petițiilor:

     - colonel Opriș Remus-Marian, 
Col. Dumitru Emil LUCA: tel. 021.315.86.10; 021.402.34.00 interior 1011.426, 1011.421

- privind gestionarea petițiilor:
     - tel. 021.402.34.00 interior 1011.422, 1011.421.
    
 

  • Personalul Secției relații cu publicul asigură consilierea petiționarilor care doresc informații privind modul de soluționare a solicitărilor, zilnic, la punctul de informare (punctul de control nr.3), între orele 08.00-16.00 sau la telefoanele menționate.
  • În afara orelor de program sau în sărbătorile legale preluarea petițiilor de la cetățeni va fi asigurată de către personalul aflat în serviciul de permanența la Secretariatul general: tel. 021.402.34.00 interior 1011.415.
- pentru solicitările în format electronic accesați  această pagină .  
pentru descărcarea unui model de petiție accesați această pagină.