Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale

Evenimente

Organizarea ședinței Comisiei de monitorizare în domeniul controlului intern managerial
detalii

Festivitatea de trecere in rezerva si medaliere a personalului Secretariatului general
detalii

Participarea secretarului general la forumul internațional „Female Leaders in Security ...
detalii

Participarea secretarului general la festivitatea de depunere a jurământului militar de ...
detalii

Participarea secretarului general la festivitatea aniversarii a 160 de ani de la infiintar...
detalii

Participarea secretarului general adjunct la ceremonia de deschidere a anului școlar 2022...
detalii

Participarea secretarului general adjunct la ceremonia de acordare a primului grad de ofit...
detalii

Mai multe evenimente

Organizarea ședinței Comisiei de monitorizare în domeniul controlului intern managerial
22.12.2022


În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale nr. M 100/2019, pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale, la data de 12 decembrie 2022 au fost supuse analizei Comisiei de monitorizare a ministerului, Raportul anual privind desfășurarea procesului de management al riscurilor în anul 2022, Registrul de riscuri al Ministerului Apărării Naționale în anul 2023 și Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative identificate la nivelul Ministerului Apărării Naționale, în anul 2023.