Petiţii şi solicitări de primire în audienţă la ministrul apărării naţionale

Observaţii
Potrivit art. 7 din Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.
Top