Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE AFLATE PE
CIRCUITUL DE ADOPTARE/APROBARE

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, formulate potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pot fi transmise pe adresa de email transparenta.decizionala@mapn.ro sau la numărul de telefon 021-410.40.40 interior 1011.439.

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Apărării Nationale supune consultarii publice, precum si consultarii preliminare interinstitutionale, urmatoarele proiecte:

Hotărâre privind transmiterea imobilului 499 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor-Penitenciarul Bacău, și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
FISIERE DISPONIBILE:

IMOBIL 499 BACĂU.PDF (DATA AFISĂRII: 08-03-2021)

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3006, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Galați, județul Galați și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
FISIERE DISPONIBILE:

IMOBIL 3006 GALAȚI.PDF (DATA AFISĂRII: 08-03-2021)

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și trecerea unei părți din imobilul 1026 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituită din construcții și o amenajare la teren, situat în județul Ilfov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
FISIERE DISPONIBILE:

SKM_C25821022309460.pdf (DATA AFISĂRII: 23-02-2021)