Anunţuri

 
Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă

Bază legală:              

- Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,   cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M101/2012 privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerul Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă.

  • În sensul ordonanţei sus-menţionate, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale sau locale.
  • Potrivit art. 7 din Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează. 
  • Compartimentul destinat pentru relaţii cu publicul organizat la nivelul Ministerului Apărării Naţionale conform prevederilor art.6 din actul normativ sus-menţionat este Secţia relaţii cu publicul din cadrul Secretariatului general.

 

Program de audienţe:

- ministrul apărării naţionale: -  în prima săptămână a fiecărei luni calendaristice, conform ordinelor și precizărilor ministrului; 
- secretarul general: - Luni, între orele 14.00-16.00 (la numerele de telefon: 021.410.40.40 interior 1011.404 sau 1011.422)

  • Petiţiile şi solicitările de primire în audienţă se fac în scris sau prin poştă electronică şi pot fi expediate de la domiciliu sau înmânate unui reprezentant al Secţiei relaţii cu publicul la punctul de informare de la sediul ministerului (punctul de control nr.3).
  • În solicitarea de primire în audienţă se vor menţiona motivul cererii şi date de identificare (telefon, adresă completă).
  • Anunţarea petiţionarului privind primirea în audienţă se va face în scris sau telefonic de către Secţia relaţii cu publicul sau Cabinetul ministrului.

 

Puncte de contact:       

- privind înscrierea în audienţă:
     - colonel Opriş Remus-Marian: tel. 021.315.86.10; 021.402.34.00 interior 1011.426, 1011.421; e-mail: srp@mapn.ro

- privind competenţele structurilor militare şi procedura de soluţionare a petiţiilor:
     - colonel Opriş Remus-Marian: tel. 021.315.86.10; 021.402.34.00 interior 1011.426, 1011.421
- privind gestionarea petiţiilor:
                                         
- tel. 021.402.34.00 interior 1011.422, 1011.421.

  • Personalul Secţiei relaţii cu publicul asigură consilierea petiţionarilor care doresc informaţii privind modul de soluţionare a solicitărilor, zilnic, la punctul de informare (punctul de control nr.3), între orele 08.00-16.00 sau la telefoanele menţionate.
  • În afara orelor de program sau în sărbătorile legale preluarea petiţiilor de la cetăţeni va fi asigurată de către personalul care asigură permanenţa la Secretariatul general:
    tel. 021.402.34.00 interior 1011.415; fax 021.319.58.64.
- pentru solicitările în format electronic accesaţi  această pagină .  
pentru descărcarea unui model de petiţie accesaţi această pagină.
Top