ECHIPELE CARE CONTRIBUIE LA REALIZAREA OBIECTIVULUI

 
A. ECHIPA CONSTITUITĂ LA NIVELUL M.Ap.N. PENTRU ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE FINANŢARE ŞI IMPLEMENTARE:
a. coordonator
- î.f.p. Codrin-Dumitru MUNTEANU, secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale;
b. membri:
- î.f.p. Sorin Serioja CHIVU, secretarul general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale;
- gl. bg. dr. Florin JIANU, şeful Direcţiei financiar-contabile;
- gl. bg. Gheorghe NISTOR, şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri;
- col. Valentin VASILE , locţiitorul şefului Direcţiei informare şi relaţii publice;
- col. Marian PREDA, Direcţia financiar-contabilă;
- col. Cătălin ANTOFIE, Direcţia informare şi relaţii publice;
- lt. col. Vasile DINU, Direcţia informare şi relaţii publice;
- lt. col. Mihaela ILIESCU, Direcţia informare şi relaţii publice;
- col. ing. Mihai COSTIN, Direcţia domenii şi infrastructuri;
- lt. col. ing. Robert PÎRNECI, Direcţia domenii şi infrastructuri;
- p.c.c. Constantin BUJU, Direcţia domenii şi infrastructuri;
- cpt. Constantin-Romică CONŢU, Secretariatul general.
c. secretariat:
- f.p. Mădălin – Bogdan RĂPAN, Secretariatul general;
- f.p. Dan – Oviliu BURCEA, Secretariatul general.

Bază: Dispoziţia secretarului general nr. SG 1/2016, privind constituirea şi funcţionarea grupului de lucru pentru asigurarea condiţiilor de finanţare din instrumente structurale a proiectului/obiectivului de investiţie imobiliară ,,Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial".
B. ECHIPA CONSTITUITĂ PENTRU REALIZAREA PLANULUI EXPOZIŢIEI:
a. coordonator - p.c.c. dr. Sergiu Iosipescu, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară;
b. membri:
- f.p. Irina Leca, Institutul Naţional al Patrimoniului;
- p.c.c. dr. Cătălin Fudulu, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor;
- p.c.c. dr. Emil Boboescu, Muzeul Militar Naţional ,,Regele Ferdinand I";
- lt. col. Dan Pătraşcu, Serviciul Istoric al Armatei;
- col.(r) Gheorghe Mateescu, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Regina Maria".
c. secretariat:
-col. dr. Iulian Cristache, Secretariatul general.

Bază: Dispoziţia secretarului general nr. SG 1/2017, privind constituirea şi funcţionarea grupului de lucru pentru realizarea planului expoziţiei şi a monografiei monumentului ,,Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial".
 
C. ECHIPA CONSTITUITĂ PENTRU REALIZAREA MONOGRAFIEI MONUMENTULUI:
a. coordonare și secretariatul grupului de lucru - Secretariatul general;
b.membri:- col. ing. dr. Petru-Valentin Glod, Muzeul Militar Naţional ,,Regele Ferdinand I";
- f.p. Irina Leca, Institutul Naţional al Patrimoniului;
-
 p.c.c. prof. dr. Sergiu Iosipescu, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară;
- prof. dr. Horia Vladimir Șerbănescu, Muzeul Militar Naţional ,,Regele Ferdinand I";
- p.c.c. dr. Emil Boboescu, Muzeul Militar Naţional ,,Regele Ferdinand I";
- p.c.c. dr. Ion Râșnoveanu, Serviciul Istoric al Armatei;
- p.c.c. Alexandru Dobrică, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor;

- col.(r) Gheorghe Mateescu, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Regina Maria".

Bază: Dispoziţia secretarului general nr. SG 2/2017, privind constituirea şi funcţionarea grupului de lucru pentru realizarea monografiei monumentului ,,Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial" și a Hărții cu direcțiile de atac și apărare din campaniile purtate în anii 1916 și 1918.
Top